Решение № РП-217-16-189 / 16.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-217/28.11.2016 г. относно Директор на РДГ – Р.

Решение № РП-217-16-189 / 16.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-217/28.11.2016 г.