Решение № РП-202-16-186 / 08.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-202/27.10.2016 г. относно председател на общински съвет, организатор „дейности и вътрешен ред“ на „Тържище с.П.“ ЕООД, касиер и инкасатор

Решение № РП-202-16-186 / 08.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-202/27.10.2016 г.