Решение № РП-209-16-187 / 08.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-209/08.11.2016 г. относно ректор, декан, ръководител катедра и преподаватели при ТУ – гр. С.З.

Решение № РП-209-16-187 / 08.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-209/08.11.2016 г.