Решение № РП-196-16-185 / 08.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-196/18.10.2016 г. относно неидентифицирани лица

Решение № РП-196-16-185 / 08.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-196/18.10.2016 г.