Решение № РП-195-16-184 / 08.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-195/18.10.2016 г. относно Директор на НИМХ към БАН

Решение № РП-195-16-184 / 08.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-195/18.10.2016 г.