Решение № РП-194-16-183 / 01.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-194/14.10.2016 г. относно представител на Община Е. в АД

Решение № РП-194-16-183 / 01.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-194/14.10.2016 г.