Решение № РП-201-16-182 / 01.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-201/27.10.2016 г. относно Началник на отдел при Държавна агенция „Архиви“

Решение № РП-201-16-182 / 01.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-201/27.10.2016 г.