Решение № РП-205-16-181 / 29.11.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-205/04.11.2016 г. относно главен инженер и ръководител отдел

Решение № РП-205-16-181 / 29.11.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-205/04.11.2016 г.