Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-211-16-190 / 16.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-211/09.11.2016 г. относно директор на дирекция при СО
Решение № РП-217-16-189 / 16.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-217/28.11.2016 г. относно Директор на РДГ – Р.
Решение № РП-207-16-188 / 12.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-207/07.11.2016 г. относно директор на Дом за медико-социални грижи за деца - с. Б.
Решение № РП-209-16-187 / 08.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-209/08.11.2016 г. относно ректор, декан, ръководител катедра и преподаватели при ТУ – гр. С.З.
Решение № РП-202-16-186 / 08.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-202/27.10.2016 г. относно председател на общински съвет, организатор „дейности и вътрешен ред“ на „Тържище с.П.“ ЕООД, касиер и инкасатор
Решение № РП-196-16-185 / 08.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-196/18.10.2016 г. относно неидентифицирани лица
Решение № РП-195-16-184 / 08.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-195/18.10.2016 г. относно Директор на НИМХ към БАН
Решение № РП-194-16-183 / 01.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-194/14.10.2016 г. относно представител на Община Е. в АД
Решение № РП-201-16-182 / 01.12.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-201/27.10.2016 г. относно Началник на отдел при Държавна агенция „Архиви“
Решение № РП-205-16-181 / 29.11.2016 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2016-205/04.11.2016 г. относно главен инженер и ръководител отдел