Покажи брой 
Заглавие
Решение № РС-001-15-017 / 12.03.2015 г. против председател, главен секретар и юрисконсулт в Комисия за защита на потребителите
Решение № РС-265-14-016 / 12.03.2015 г. против горски инспектор в Регионална дирекция по горите – Л.
Решение № РС-278-14-015 / 26.02.2015 г. против председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Решение № РС-210-14-014 / 26.02.2015 г. против главен архитект на община
Решение № РС-276-14-013 / 26.02.2015 г. против ръководителя на Инспектората на Министерство на здравеопазването
Решение № РС-173-14-012 / 26.02.2015 г. против главен архитект в oбщина
Решение № РС-088-14-011 / 24.02.2015 г. против директор на ПТГ „Н. Й. В.“ – гр. В.
Решение № РС-152-14-010 / 12.02.2015 г. относно началник на отдел „Акцизи“ в Митница Р.
Решение № РС-248-14-009 / 12.02.2015 г. относно инспектор в Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ (РД „АА“), гр. В.
Решение № РС-285-14-008 / 10.02.2015 г. относно управителя на еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала държавата