Покажи брой 
Заглавие
Решение № РС-093-15-037 / 16.06.2015 г. против директор на ОУ “В* А*“ с. Г*.
Решение № РС-051-15-036 / 11.06.2015 г. против изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“
Решение № РС-049-15-035 / 11.06.2015 г. против общински съветник в Общински съвет К.
Решение № РС-018-15-034 / 11.06.2015 г. против главен специалист в РД „Автомобилна администрация“ – гр. Г.
Решение № РС-058-15-033 / 26.05.2015 г. против бивш директор на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. С.
Решение № РС-027-15-032 / 26.05.2015 г. против кмет на Община Т.
Решение № РС-028-15-031 / 26.05.2015 г. против подуправител на Българска народна банка
Решение № РС-008-15-030 / 14.05.2015 г. против общински съветник в Общински съвет Б.
Решение № РС-004-15-029 / 12.05.2015 г. против председател на Общински съвет – В. Т.
Решение № РС-211-14-028 / 07.05.2015 г. против директор на ПГ Васил Левски, гр. И.