Покажи брой 
Заглавие
Решение № РС-106-15-047 / 08.09.2015 г. относно управител на „Г.“ ЕООД, гр. В.
Решение № РС-123-15-046 / 20.08.2015 г. относно директор на Държавен сатиричен театър
Решение № РС-077-15-045 / 20.08.2015 г. относно кмет на Община О. и общински съветник в Общински съвет О.
Решение № РС-016-15-044 / 20.08.2015 г. относно служител в администрацията на ВКС
Решение № РС-098-15-043 / 16.07.2015 г. против народни представители в 43-то Народно събрание
Решение № РС-109-15-042 / 14.07.2015 г. против началник на Районно управление – С.
Решение № РС-103-15-041 / 14.07.2015 г. против общински съветници в Общински съвет – Д.
Решение № РС-250-14-040 / 09.07.2015 г. против председател на Общински съвет – Т.
Решение № РС-068-15-039 / 30.06.2015 г. против главен архитект на район „О“ при Община В.
Решение № РС-057-15-038 / 23.06.2015 г. против общински съветник в Общински съвет – К.