Решение № РС-079-15-057 / 17.12.2015 г. относно кмет и главен архитект на Община С.

Решение № РС-079-15-057 / 17.12.2015 г.