Решение № РС-142-15-055 / 08.12.2015 г. относно директор на основно училище

Решение № РС-142-15-055 / 08.12.2015 г.