Решение № РС-193-15-054 / 12.11.2015 г. относно кмет на Община М.

Решение № РС-193-15-054 / 12.11.2015 г.