Решение № РС-141-15-053 / 05.11.2015 г. относно общински съветник в Общински съвет – М.

Решение № РС-141-15-053 / 05.11.2015 г.