Решение № РС-045-15-051 / 22.10.2015 г. относно бивш управител на държавно търговско дружество

Решение № РС–045-15-051 / 22.10.2015 г.