Решение № РС-188-15-050 / 15.10.2015 г. относно общински съветник в Общински съвет – К.

Решение № РС–188-15-050 / 15.10.2015 г.