Решение № РС-122-15-048 / 08.09.2015 г. относно съветник в Общински съвет Т.

Решение № РС–122-15-048 / 08.09.2015 г.