Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-125-15-124 / 14.07.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-125/07.05.2015 г. против съдии в Апелативен съд – Б.
Решение № РП-095-15-123 / 14.07.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-095/08.04.2015 г. против инспектор по приходите в ТД на НАП С.
Решение № РП-154-15-122 / 09.07.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-154/16.06.2015 г. против Изпълнителен директор на „В* и к*“ ЕАД – гр. Б*
Решение № РП-147-15-121 / 09.07.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-147/05.06.2015 г. против членове на УС на Б* т* с*
Решение № РП-144-15-120 / 09.07.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-144/05.06.2015 г. против членове на Съвета на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. И. Р.“ АД – гр. Р.
Решение № РП-120-15-119 / 07.07.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-120/05.05.2015 г. относно Директор на Дирекция при ИАМА
Решение № РП-094-15-118 / 07.07.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-94/08.04.2015 г. относно съдия в Окръжен съд гр. С. и началник на Районно управление „Полиция“ – С.
Решение № РП-107-15-117 / 30.06.2015 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2015-107/23.04.2015 г. относно конкурс за длъжността „главен експерт“ и „юрисконсулт“ в отдел „Местни данъци и такси“ на дирекция „Териториално селищно устройство
Решение № РП-133-15-116 / 30.06.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-133/19.05.2015 г. относно Председател на Общински съвет – Д.
Решение № РП-111-15-115 / 30.06.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-111/28.04.2015 г. относно управител на „Общински футболен клуб „П.“ ЕООД