Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-155-15-134 / 11.08.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-155/16.06.2015 г. относно служител в общинска администрация
Решение № РП-146-15-133 / 11.08.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-146/05.06.2015 г. срещу кмет на Община М.
Решение № РП-165-15-132 / 06.08.2015 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2015-165/22.06.20155 г. относно специализант по трудова медицина
Решение № РП-151-15-131 / 06.08.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-151/12.06.2015 г. срещу Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“
Решение № РП-134-15-130 / 06.08.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-134/19.05.2015 г. срещу заместник-кмет на Община Д.
Решение № РП-176-15-129 / 06.08.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-176/30.06.2015 г. срещу частен съдебен изпълнител с район на действие Окръжен съд – Б.
Решение № РП-150-15-128 / 06.08.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-150/09.06.2015 г. срещу председател на читалищно настоятелство и общински съветник в Общински съвет - с. М.
Решение № РП-139-15-127 / 06.08.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-139/28.05.2015 г. срещу кмет на община Б.
Решение № РП-127-15-126 / 14.07.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-127/08.05.2015 г. срещу служител в звено „Управление и стопанисване на общинските гори“ на Община С.
Решение № РП-130-15-125 / 14.07.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-130/18.05.2015 г. относно управлението на дружество 100% общинска собственост