Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-182-15-144 / 24.08.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-182/07.07.2015 г. относно началник на отдел към РИОСВ – Б.
Решение № РП-181-15-143 / 24.08.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-181/07.07.2015 г. относно кмет на Община Р., заместник-кмет на Община Р. и общински съветник в Общински съвет - Р.
Решение № РП-143-15-142 / 24.08.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-143/05.06.2015 г. относно срещу кмет и зам-кмет на СО
Решение № РП-113-15-141 / 24.08.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-113/28.04.2015 г. против общински съвеетник и служител в ОбС и Община Б.
Решение № РП-167-15-140 / 24.08.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-167/24.06.2015 г. срещу изпълнителен директор на Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД гр.С.
Решение № РП-156-15-139 / 20.08.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-156/17.06.2015 г. относно заместник-кмет на Община Д.
Решение № РП-152-15-138 / 20.08.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-152/12.06.2015 г. относно общински съветник в Общински съвет О.
Решение № РП-175-15-137 / 11.08.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-175/29.06.2015 г. относно началник на отдел към ОДБХ - Л.
Решение № РП-173-15-136 / 11.08.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-173/29.06.2015 г.относно управител и съдружник в Д. ООД
Решение № РП-168-15-135 / 11.08.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-168/24.06.2015 г. относно председател на Общински съвет – Н.