Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-136-15-154 / 24.09.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-136/28.05.2015 г. относно директор на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Б.
Решение № РП-195-15-153 / 08.09.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-195/23.07.2015 г. относно кмет на Кметство с. К.
Решение № РП-185-15-152 / 08.09.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-185/08.07.2015 г. относно член на Общинска избирателна комисия в Община С.
Решение № РП-170-15-151 / 08.09.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-170/25.06.2015 г. относно член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Св. Георги“ЕАД, гр. П. и ректор на Медицински университет – П.
Решение № РП-194-15-150 / 01.09.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-194/23.07.2015 г. относно председател на читалище гр.Б.
Решение № РП-189-15-149 / 01.09.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-189/13.07.2015 г. относно ръководител на клиника по изгаряния и пластична хирургия
Решение № РП-179-15-148 / 01.09.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-179/06.07.2015 г. относно бивш кмет на Община Ц. К.
Решение № РП-157-15-147 / 01.09.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-157/19.06.2015 г. относно служител в Общинска служба „Земеделие“ – Р.
Решение № РП-192-15-146 / 24.08.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-192/23.07.2015 г. относно нещатен сътрудник към Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в 43-то Народно събрание
Решение № РП-191-15-145 / 24.08.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-191/21.07.2015 г. относно началник отдел в Областно пътно управление – Р.