Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-206-15-164 / 01.10.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-206/17.08.2015 г. относно бивш директор на ОУ „Христо Ботев“ с. О.
Решение № РП-208-15-163 / 29.09.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-208/18.08.2015 г. относно директор на Държавно горско стопанство (ДГС) - С.
Решение № РП-202-15-162 / 29.09.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-202/07.08.2015 г. относно директор на Средно общообразователно училище „Христо Ботев“, с. В.
Решение № РП-199-15-161 / 29.09.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-199/05.08.2015 г. относно началник на отдел „Протокол и връзки с обществеността“ в Община Г.
Решение № РП-166-15-160 / 29.09.2015 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2015-166/24.06.2015 г. относно заместник-началник на Военно-географска служба, Министерство на отбраната
Решение № РП-158-15-159 / 29.09.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-158/22.06.2015 г. относно кмет на с. М.
Решение № РП-198-15-158 / 29.09.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-198/03.08.2015 г. относно директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите в гр. С.
Решение № РП-201-15-157 / 24.09.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-201/06.08.2015 г. относно „началник отделение“ в клиника „Ушни, носни и гърлени болести“ в МБАЛ - София към ВМА
Решение № РП-180-15-156 / 24.09.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-180/07.07.2015 г. относно Началник на Общинска служба по земеделие - Л.
Решение № РП-177-15-155 / 24.09.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-177/30.06.2015 г. относно председател на Общински съвет- гр.Е.