Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-064-15-174 / 22.10.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-64/13.03.2015 г. относно съветник в политическия кабинет на министъра на здравеопазването и ръководител на Инспектората на МЗ
Решение № РП-153-15-173 / 20.10.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-153/12.06.2015 г. относно относно членове на управителен и контролни органи на БАПЗГ
Решение № РП-159-15-172 / 20.10.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-159/22.06.2015 г. относно общински съветник в Общински съвет – Д.
Решение № РП-161-15-171 / 13.10.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-161/23.06.2015 г. относно директор на Областна дирекция – Х., Държавен фонд земеделие
Решение № РП-222-15-170 / 13.10.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-222/02.10.2015 г. относно директор на Държавно горско стопанство – М. и горски инспектор в ДГС – М.
Решение № РП-212-15-169 / 13.10.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-212/27.08.2015 г. относно Председател на СРС.
Решение № РП-203-15-168 / 08.10.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-203/10.08.2015 г. относно кмет на Община З.
Решение № РП-163-15-167 / 08.10.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-163/23.06.2015 г. относно заместник-кмет на Община К.
Решение № РП-129-15-166 / 08.10.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-129/13.05.2015 г. относно заместник-директор на дирекция „Събиране“ в ТД на НАП-гр. С.
Решение № РП-200-15-165 / 08.10.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-200/05.08.2015 г. относно общински съветници в ОбС–Н.