Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-224-15-184 / 05.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-224/09.10.2015 г. относно Главен архитект на С. О.
Решение № РП-197-15-183 / 05.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-197/28.07.2015 г. относно началник на РИО - П.
Решение № РП-218-15-182 / 05.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-218/24.09.2015 г. относно пълномощен министър в Република Т.
Решение № РП-083-15-181 / 03.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-083/02.04.2015 г. относно народни представители в 43-то Народно събрание
Решение № РП-172-15-180 / 03.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-172/29.06.2015 г. относно подуправител на БНБ
Решение № РП-160-15-179 / 03.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-160/22.06.2015 г. относно общински съветник в Общински съвет Т.
Решение № РП-220-15-178 / 29.10.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-220/29.09.2015 г. относно заместник-кмет на Община П.
Решение № РП-226-15-177 / 27.10.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-226/12.10.2015 г. относно директор на дирекция и главен архитект на община
Решение № РП-216-15-176 / 27.10.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-216/14.09.2015 г. относно Началник на Районната здравноосигурителна каса и общински съветник в Общински съвет-Д.
Решение № РП-204-15-175 / 27.10.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-204/10.08.2015 г. относно директор на Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Б.