Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-237-15-194 / 24.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-237/22.10.2015 г. относно кмет на Община Т. старши счетоводител в Община Т.
Решение № РП-215-15-193 / 24.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-215/14.09.2015 г. относно твърдения за конфликт на интереси в работата на Фонд „Научни изследвания“
Решение № РП-039-15-192 / 24.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-039/20.02.2015 г. относно началник отдел към РИОСВ – Б.
Решение № РП-236-15-191 / 12.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-236/22.10.2015 г. относно директор в Министерство на енергетиката
Решение № РП-196-15-190 / 12.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-196/23.07.2015 г. относно директор на Държавна психиатрична болница
Решение № РП-234-15-189 / 12.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-234/20.10.2015 г. относно директор на СОУ „Х. С. “ – гр. Б.
Решение № РП-230-15-188 / 10.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-230/16.10.2015 г. относно началник Митническо бюро - гр. Б.
Решение № РП-233-15-187 / 10.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-233/20.10.2015 г. относно кмет на с. Б. и кмет на с. Д., Община Б.
Решение № РП-184-15-186 / 10.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-184/07.07.2015 г. относно директор на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Р.
Решение № РП-183-15-185 / 10.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-183/07.07.2015 г. относно държавен експерт в Министерство на културата