Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-240-15-204 / 09.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-240/30.10.2015 г. относно директор на Музикално-драматичен театър
Решение № РП-231-15-203 / 08.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-231/16.10.2015 г.
Решение № РП-221-15-202 / 08.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-221/01.10.2015 г. относно депутат в 43-то Народно събрание
Решение № РП-238-15-201 / 03.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-238/27.10.2015 г. относно кмет на Община Р. за мандат 2007-2011 г. и служител в Община Р.
Решение № РП-239-15-200 / 26.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-239/27.10.2015 г. относно директор на общинско предприятие „Общински медиен център“ гр. Ш.
Решение № РП-162-15-199 / 26.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-162/23.06.2015 г. относно началник на регионален отдел „Национален строителен контрол“ – Л.
Решение № РП-132-15-198 / 26.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-132/18.05.2015 г. относно кмет на Община Б. и председател на Общински съвет – Б.
Решение № РП-235-15-197 / 24.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-235/22.10.2015 г. относно областен управител на област В.
Решение № РП-232-15-196 / 24.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-232/19.10.2015 г. относно качеството му на кмет на община С.
Решение № РП-223-15-195 / 24.11.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-223/06.10.2015 г. относно кмет на Община Х. и „директор на разсадник"