Решение № РП-219-15-210 / 10.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-219/28.09.2015 г. относно Председател на Съвета на директорите на В. ЕАД

Решение № РП-219-15-210 / 10.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-219/28.09.2015 г.