Решение № РП-072-15-214 / 17.12.2015 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2015-72/24.03.2015 от общински съветник в ОбС-Ст. З.

Решение № РП-072-15-214 / 17.12.2015 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2015-72/24.03.2015 г.