Решение № РП-246-15-213 / 17.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-246/12.11.2015 г. относно кмет на община

Решение № РП-246-15-213 / 17.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-246/12.11.2015 г.