Решение № РП-252-15-212 / 17.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-252/04.12.2015 г. относно директора на СОУ „Х. С.“, с. С. П.

Решение № РП-252-15-212 / 17.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-252/04.12.2015 г.