Решение № РП-186-15-211 / 17.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-186/08.07.2015 г. относно директор на Регионална здравна инспекция

Решение № РП-186-15-211 / 17.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-186/08.07.2015 г.