Решение № РП-241-15-209 / 10.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-241/04.11.2015 г. относно директор на Регионална здравна инспекция

Решение № РП-241-15-209 / 10.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-241/04.11.2015 г.