Решение № РП-245-15-205 / 09.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-245/12.11.2015 г. относно младши експерт в Общинска служба „Земеделие“-Г.

Решение № РП-245-15-205 / 09.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-245/12.11.2015 г.