Решение № РП-211-15-208 / 10.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-211/26.08.2015 г. относно членове на Управителния съвет на Българския туристически съюз

Решение № РП-211-15-208 / 10.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-211/26.08.2015 г.