Решение № РП-225-15-206 / 09.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-225/12.10.2015 г. относно директор на Районен център по трансфузионна хематология

Решение № РП-225-15-206 / 09.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-225/12.10.2015 г.