Решение № РП-207-15-207 / 09.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-207/18.08.2015 г. относно председател и общински съветник в Общински съвет – Р. за мандат 2007-2011 г.

Решение № РП-207-15-207 / 09.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-207/18.08.2015 г.