Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-072-15-214 / 17.12.2015 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2015-72/24.03.2015 от общински съветник в ОбС-Ст. З.
Решение № РП-246-15-213 / 17.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-246/12.11.2015 г. относно кмет на община
Решение № РП-252-15-212 / 17.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-252/04.12.2015 г. относно директора на СОУ „Х. С.“, с. С. П.
Решение № РП-186-15-211 / 17.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-186/08.07.2015 г. относно директор на Регионална здравна инспекция
Решение № РП-219-15-210 / 10.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-219/28.09.2015 г. относно Председател на Съвета на директорите на В. ЕАД
Решение № РП-241-15-209 / 10.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-241/04.11.2015 г. относно директор на Регионална здравна инспекция
Решение № РП-211-15-208 / 10.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-211/26.08.2015 г. относно членове на Управителния съвет на Българския туристически съюз
Решение № РП-207-15-207 / 09.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-207/18.08.2015 г. относно председател и общински съветник в Общински съвет – Р. за мандат 2007-2011 г.
Решение № РП-225-15-206 / 09.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-225/12.10.2015 г. относно директор на Районен център по трансфузионна хематология
Решение № РП-245-15-205 / 09.12.2015 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2015-245/12.11.2015 г. относно младши експерт в Общинска служба „Земеделие“-Г.