Покажи брой 
Заглавие
Решение № РС-079-15-057 / 17.12.2015 г. относно кмет и главен архитект на Община С.
Решение № РС-228-15-056 / 17.12.2015 г. относно изпълнителен директор на И.А.Р.А.
Решение № РС-142-15-055 / 08.12.2015 г. относно директор на основно училище
Решение № РС-193-15-054 / 12.11.2015 г. относно кмет на Община М.
Решение № РС-141-15-053 / 05.11.2015 г. относно общински съветник в Общински съвет – М.
Решение № РС-086-15-052 / 27.10.2015 г. относно управител на „Е* Г** М**“ ЕООД и общински съветници в Общинския съвет в с. Г. М.
Решение № РС-045-15-051 / 22.10.2015 г. относно бивш управител на държавно търговско дружество
Решение № РС-188-15-050 / 15.10.2015 г. относно общински съветник в Общински съвет – К.
Решение № РС-065-15-049 / 08.09.2015 г. относно служител в общинска администрация Г., кмет на Община Г. и директор на ОУ Св. Климент Охридски
Решение № РС-122-15-048 / 08.09.2015 г. относно съветник в Общински съвет Т.