Покажи брой 
Заглавие
Решение № РС-151-13-009 / 04.02.2014 г. против директор на Професионална гимназия по туризъм и директор на Професионална гимназия по икономика
Решение № РС-173-13-008 / 30.01.2014 г. относно общински съветник от ОбС - Г.
Решение № РС-480-12-007 / 30.01.2014 г. относно бивш заместник-кмет на община, общински съветник
Решение № РС-086-13-006 / 23.01.2014 г. относно бивш изпълнителен директор на "НЕК" ЕАД
Решение № РС-018-13-005 / 23.01.2014 г. относно кмет на Община С.
Решение № РС-158-13-004 / 23.01.2014 г. относно началник на отдел в Община А.
Решение № РС-132-13-003 / 16.01.2014 г. срещу директор на Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици
Решение № РС-183-13-002 / 16.01.2014 г. относно главен специалист в Общинска служба по земеделие гр. Х.
Решение № РС-316-13-001 / 14.01.2014 г. относно управител на „Снабдяване и търговия – МО“ ЕООД – гр. С.