Покажи брой 
Заглавие
Решение № РС-331-13-039 / 29.04.2014 г. относно юрисконсулт в АДФИ
Решение № РС-352-13-038 / 22.04.2014 г. относно старши експерт в ДБТ – И.
Решение № РС-319-13-037 / 22.04.2014 г. относно младши юрисконсулт в дирекция „Общинска собственост“ в администрацията на Община Г.Д.
Решение № РС-307-13-036 / 22.04.2014 г. относно кмет на Община П.
Решение № РС-318-13-035 / 16.04.2014 г. относно директор на ИЗ К., ССА
Решение № РС-247-13-034 / 16.04.2014 г. относно директор на ПГО „Елисавета Багряна“ гр. Б. С.
Решение № РС-285-13-033 / 16.04.2014 г. относно общински съветници в Общински съвет - С.
Решение № РС-172-13-032 / 15.04.2014 г. против изпълнителен директор и главен юрисконсулт в Национална служба по зърното
Решение № РС-009-14-031 / 08.04.2014 г. против кмета на гр. Ш., Община Т.
Решение № РС-353-13-030 / 31.03.2014 г. относно директор на Дирекция „Бюро по труда“ гр. О.