Покажи брой 
Заглавие
Решение № РС-251-13-059 / 15.07.2014 г. против Директор на СОУ „Х. Б.“, с. Ч.
Решение № РС-122-14-058 / 10.07.2014 г. против началник отдел „УСБКРЗ“ в ТД „Държавен резерв“ гр. П.
Решение № РС-098-14-057 / 10.07.2014 г. против директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ град Б.
Решение № РС-068-14-056 / 10.07.2014 г. против кмет на община М.
Решение № РС-079-14-055 / 24.06.2014 г. против общински съветник в Общински съвет Д.
Решение № РС-303-13-054 / 19.06.2014 г. против кметски наместник на с. Р.
Решение № РС-066-14-053 / 19.06.2014 г. против общински съветник и Председател на Общинския съвет в с. Г. М.
Решение № РС-033-14-052 / 17.06.2014 г. против управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Б.
Решение № РС-027-14-051 / 17.06.2014 г. против председател на Контролния съвет на Камара на архитектите в България
Решение № РС-325-13-050 / 17.06.2014 г. относно народен представител в 42-то Народно събрание