Покажи брой 
Заглавие
Решение № РС-112-14-069 / 12.09.2014 г. против общински съветник в Общински съвет – П.
Решение № РС-038-14-068 / 25.08.2014 г. против началник на Общинска служба по земеделие – Х.
Решение № РС-093-14-067 / 21.08.2014 г. против общински съветник в Общински съвет В.
Решение № РС-123-14-066 / 21.08.2014 г. против кмет на Община Б.
Решение № РС-140-14-065 / 12.08.2014 г. срещу председател на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
Решение № РС-074-14-064 / 24.07.2014 г. срещу служител в местна администрация
Решение № РС-308-13-063 / 24.07.2014 г. против изпълнителен директор на „И.“ ЕАД.
Решение № РС-292-13-062 / 22.07.2014 г. против главен експерт в Общинска служба по земеделие - С.
Решение № РС-071-14-061 / 22.07.2014 г. против общински съветници в Общински съвет – В.
Решение № РС-266-13-060 / 17.07.2014 г. против главен експерт „Устройствени планове“ в общ. С.