Покажи брой 
Заглавие
Решение № РС-170-14-079 / 21.10.2014 г. против кмет на Община В., област Р.
Решение № РС-181-14-078 / 16.10.2014 г. против общински съветници в Общински съвет А.
Решение № РС-149-14-077 / 16.10.2014 г. против Директор на ДМБЦ в гр. С.
Решение № РС-151-14-076 / 14.10.2014 г. против държавен финансов инспектор при Агенция за държавна финансова инспекция
Решение № РС-131-14-075 / 14.10.2014 г. против главен директор на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ и главен експерт в Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерство на културата
Решение № РС-040-14-074 / 14.10.2014 г. против управител на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – К.“ ЕООД
Решение № РС-062-14-073 / 09.10.2014 г. против кмет на Община М.
Решение № РС-004-14-072 / 09.10.2014 г. против общински съветник в Общински съвет – В.
Решение № РС-110-14-071 / 07.10.2014 г. против инспектор в Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ гр.Я.
Решение № РС-146-14-070 / 30.09.2014 г. против Директор на Дирекция „У. на т.“ в Район „П“ на Община В.