Покажи брой 
Заглавие
Решение № РС-182-14-089 / 27.11.2014 г. против заместник-председател на Общински съвет – Б. С.
Решение № РС-172-14-088 / 13.11.2014 г. против директор на общинско училище, МГ „А.Р.“, град Я.
Решение № РС-220-14-087 / 11.11.2014 г. против общински съветник в Общински съвет М.
Решение № РС-128-14-086 / 06.11.2014 г. против директор на ОУ „Христо Смирненски“, с. Ф.
Решение № РС-050-14-085 / 06.11.2014 г. против член и председател на Комисия за защита от дискриминация
Решение № РС-113-14-084 / 04.11.2014 г. против старши горски инспектор в Дирекция „Горско стопанство“, към РДГ – С.
Решение № РС-077-14-083 / 30.10.2014 г. против директор на СОУ „Отец Паисий“, гр. С.
Решение № РС-135-14-082 / 28.10.2014 г. против И. д. на ИА „Национален филмов център“
Решение № РС-166-14-081 / 24.10.2014 г. против Кмет на Община Ц. К.
Решение № РС-124-14-080 / 24.10.2014 г. против Началник сектор в ТД на НАП – В.