Решение № РС-201-14-097 / 18.12.2014 г. против заместник-кмет на Район „В.“, С. община

Решение № РС-201-14-097 / 18.12.2014 г.