Решение № РС-138-14-096 / 17.12.2014 г. против полицейски инспектор I степен в Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на МВР

Решение № РС-138-14-096 / 17.12.2014 г.