Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-160-14-177 / 12.08.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-160/03.07.2014 г. против изпълнителен директор на търговско дружество е изцяло с държавно участие
Решение № РП-150-14-176 / 24.07.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-150/20.06.2014 г. против съдия в Окръжен съд С.
Решение № РП-147-14-175 / 24.07.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-147/17.06.2014 г. против директор на Регионална библиотека „Х. Б.“ – гр. В.
Решение № РП-164-14-174 / 24.07.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-164/08.07.2014 г. против председател на Народно читалище „Ц.“, с. Б.
Решение № РП-137-14-173 / 24.07.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-137/09.06.2014 г. против главен експерт в ЦРЧР
Решение № РП-102-14-172 / 22.07.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-102/16.04.2014 г. относно кмет на Кметство К.
Решение № РП-061-14-171 / 22.07.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-61/24.02.2014 г. относно кмет на Община Е.
Решение № РП-042-14-170 / 22.07.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-42/04.02.2014 г. относно председател на ОбС - Л.
Решение № РП-142-14-169 / 17.07.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-142/11.06.2014 г. срещу заместник-директор на ТП „ДГС – Ч.“
Решение № РП-104-14-168 / 17.07.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-104/22.04.2014 г. срещу съветник в Общински съвет Р.