Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-139-14-187 / 25.08.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-139/09.06.2014 г. против изпълнителен директор на ИАБСА
Решение № РП-185-14-186 / 25.08.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-185/29.07.2014 г. срещу общински съветник в Общински съвет С.
Решение № РП-157-14-185 / 21.08.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-157/30.06.2014 г. срещу главен счетоводител и счетоводител в дома за деца в И.
Решение № РП-118-14-184 / 21.08.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-118/15.05.2014 г. срещу заместник кмет на община М.
Решение № РП-041-14-183 / 21.08.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-41/04.02.2014 г. срещу Председател на УС, членове на УС и КС на К.Н.О.Б.
Решение № РП-165-14-182 / 21.08.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-165/09.07.2014 г. срещу началник отдел в МОСВ
Решение № РП-177-14-181 / 19.08.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-177/22.07.2014 г. срещу общински съветник от гр. М.
Решение № РП-162-14-180 / 19.08.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-162/04.07.2014 г. срещу член на комисия за обществена поръчка
Решение № РП-153-14-179 / 19.08.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-153/25.06.2014 г. срещу председател на СД на държавно ТД
Решение № РП-168-14-178 / 12.08.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-168/11.07.2014 г. против началник сектор „Социална дейност и възпитателна работа“ при затвор „Белене“